NOVOSTI, JAVNI POZIVI, NATJEČAJI

Izvještaj o provedenim radionicama

U sklopu projekta „Provedba radionica o psihosocijalnim čimbenicima koji utječu na osnaživanje i podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja“, kojeg je proveo Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi u suradnji s Športskim društvom veterana Domovinskog rata, provedena je evaluacija zadovoljstva sudionika radionicama. Radionice su provedene u 4 hrvatska grada: Zagreb, Split, Vinkovci i Zadar, a sudionici su radionice ocijenili na sljedeći način:

  1. Općenito zadovoljstvo radionicom: 4,925
  2. Zadovoljstvo pripremljenošću predavača4,95
  3. Procjena stručnosti predavača4,925
  4. Važnost i korisnost tema radionica za područje sudionika4,725

 

Kvantitativni podaci dobiveni anketnim upitnikom ukazuju na izrazito zadovoljstvo sudionika svim komponentama radionica: općenito zadovoljstvo, pripremljenost i stručnost predavača te važnost i korisnost tema. Od maksimalne ocjene 5, sve 4 ocjene nalazile su se u intervalu od 4,725 do 4,925 što su vrlo visoke vrijednosti.

Analizom kvalitativnih podataka dolazi se do zaključka o najvećem zadovoljstvu sudionika metodom provedbe edukacije pri čemu se najčešće ističe izrazita prednost korištenja primjera u predavanju te uključivanje sudionika u rad kroz vježbe, postavljanje pitanja i dopuštenja sudionicima da sami iznose primjere i postavljaju pitanja o onome što ih zanima kako bi radionica bila što korisnija za ciljanu populaciju. Dobiveni podaci potvrđuju opravdanost uključivanja predavača u projekt zbog toga što sudionici konstantno ističu njihove komunikacijske vještine, korektnost, pripremljenost, opuštenost i način uspostavljanja odnosa sa sudionicima.

Kao nedostatke provedenog projekta sudionici najčešće navode mali odaziv sudionika što upućuje na potrebu proširenja projekta kroz daljnje financiranje programa. Bitno je naglasiti da su nedostaci zastupljeni u znatno manjoj mjeri nego pohvale projekta, a od prijedloga za poboljšanje radionica ističu se: povećanje broja sudionika, češće izvođenje radionica ovog tipa, češće pauze i kraće vrijeme trajanja radionica. Ove smjernice koristit će se za daljnje planiranje projekata ovakvog tipa.

Sveukupno gledajući, sudionici su izrazito zadovoljni provedenim projektom, posebno načinom provođenja edukacije i predavačima, odnosno njihovim načinima komuniciranja i uspostavljanja odnosa sa sudionicima. Pored toga, veliki broj branitelja uključenih u projekt kao prijedlog za poboljšanje radionica naveo je veći broj sudionika i veću zastupljenost ovakvih radionica. Iz svega navedenog, zaključuje se o postojanju potrebe branitelja za nastavkom projekata ovakvog tipa.

RAZVOJNA SURADNJA

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje sa Nacionalnom Zakladom.

ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

Avenija Dubrava 220, Zagreb
 OIB: 51400119853
IBAN: HR8924020061100598838
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.