Pročitajte najnovije vijesti o ZUVHGP

Novosti, događanja, javni pozivi, natječaji


Novosti
15 Prosinac 2023

GOSPODARSKA DJELATNOST I ZAKONI

Dana 15. prosinca 2023. godine, održana je online izobrazba u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva pod nazivom „Gospodarska djelatnost i zakoni“ kojoj su, među ostalim predstavnicima organizacija civilnog društva, nazočili i predstavnici ZUV HGP-a. Gospodarska djelatnost obuhvaća širok spektar aktivnosti koje su usmjerene na proizvodnju dobara, pružanje usluga i razmjenu dobara i usluga između različitih ekonomskih subjekata. Zakoni koji reguliraju gospodarsku djelatnost obično imaju za cilj osigurati pravednost, tržišnu konkurenciju, zaštitu potrošača, očuvanje okoliša i druge važne ciljeve. Navedeno je nekoliko ključnih aspekata i zakona koji su često prisutni a dijele se na pravni okvir i registraciju, zakon o konkurenciji, radno zakonodavstvo te zakone o porezima, potrošačima, zaštiti okoliša, trgovini, intelektualnom vlasništvu, bankarstvu i financijama te elektroničkoj trgovini. Gospodarski subjekti moraju biti svjesni i poštovati ove zakone kako bi osigurali zakonito i etičko poslovanje. Također, konzultiranje sa stručnjacima za pravo ili porezno savjetovanje često je preporučljivo kako bi se osiguralo pravilno razumijevanje i primjena zakona.

Novosti
13 Prosinac 2023

ISPRAVNO KNJIŽENJE I PRENAMJENA

Dana 13. prosinca 2023. godine, predstavnici ZUV HGP-a prisustvovali su izobrazbi u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva pod nazivom „Ispravno knjiženje i prenamjena“. Cilj održane edukacije bio je informirati nazočne o smjernicama i karakteristikama vezanim za knjiženje i prenamjenu. Ispravno knjiženje se dijeli na identifikaciju i korekciju pogrešaka te zapise o korekciji. Svaka korekcija trebala bi biti dokumentirana u obliku zapisnika o korekciji ili drugog relevantnog dokumenta. Prenamjena ili reklasifikacija sastoji se od identifikacije potrebe za prenamjenom, dokumentiranja razloga za prenamjenu te zapise o prenamjeni. Bitno je izvršiti odgovarajuće knjiženje kako bi se prenijeli iznosi iz jednog računa u drugi. Ovi zapisi trebaju biti jasno dokumentirani i transparentni. Specifičnosti postupaka ispravnog knjiženja i prenamjene ovise o različitim faktorima, uključujući vrstu organizacije, primijenjene računovodstvene standarde i lokalne propise.

Novosti
11 Prosinac 2023

PRIPREMA ZNS-A

Dana 11. prosinca 2023. godine, organizirana je edukacija u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva na temu „Mogućnosti nacionalnog financiranja i prijava na nacionalne natječaje“. Na navedenoj edukaciji sudjelovali su predstavnici ZUV HGP-a, te su se ovom prilikom zajedno s ostalim sudionicima pomnije upoznali s procesom pripreme zahtjeva za nadoknadom sredstava. Navedeni proces može se odnositi na različite situacije, uključujući povrat troškova, osiguranje naknada ili nadoknadu sredstava od strane organizacije ili druge institucije, a proteže se kroz nekoliko koraka: prikupljanje dokumentacije, analizu iznosa, identifikaciju osnova za nadoknadu, sastavljanje zahtjeva, pravnu i poslovnu analizu, proaktivnu komunikaciju, slanje zahtjeva, praćenje napretka, pregovaranje i dogovor s odgovarajućim stranama te praćenje nadoknade. Ovisno o specifičnostima situacije, navedeni koraci mogu se prilagoditi kako bi najbolje odgovarali trenutnim potrebama. Naglašeno je kako je važno je slijediti odgovarajuće procedure i biti temeljit u dokumentiranju i praćenju svega što se odnosi na zahtjev za nadoknadom sredstava.

Novosti
08 Prosinac 2023

SUSTAV PRIGOVORA

Dana 8. prosinca 2023. godine, predstavnici ZUV HGP-a, prisustvovali su edukaciji u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva na temu „Sustav prigovora“. Sustav prigovora, također poznat kao sustav žalbi, predstavlja strukturu ili proces putem kojeg pojedinci ili organizacije mogu izraziti nezadovoljstvo, prigovor ili neslaganje s određenim postupcima, odlukama ili uslugama. Ovaj sustav omogućuje korisnicima, zaposlenicima ili drugim zainteresiranim stranama da izraze svoje nezadovoljstvo ili pruže povratne informacije, a organizacijama omogućuje da pravilno rješavaju eventualne probleme ili nesporazume, te ujedno ima ključnu ulogu u izgradnji povjerenja između organizacije i njezinih korisnika ili zaposlenika. Pruža mehanizam za transparentno rješavanje nesuglasica, poboljšava kvalitetu usluga i procesa te pokazuje predanost organizacije prema kontinuiranom poboljšanju.

Novosti
06 Prosinac 2023

ODGOVORNOST VODITELJA PROJEKTA

Dana 6. prosinca 2023. godine, predstavnici ZUV HGP-a, prisustvovali su edukaciji u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva pod nazivom „Odgovornost voditelja projekta“. Cilj edukacije bio je pomnije informirati nazočne o ulozi i dužnostima projektnih voditelja. Voditelj projekta igra ključnu ulogu u planiranju, provedbi i uspješnom zaključenju projekta. Njegova odgovornost proteže se kroz različite faze projekta, od inicijalnog planiranja, upravljanja timom i resursima, preko komunikacije s dionicima u i izvan tima, upravljanja rizicima pa sve do usklađenosti sa standardima i zakonima te evaluacije rezultata. U konačnici, voditelj projekta ima ključnu odgovornost za uspješnu provedbu projekta i postizanje zadovoljavajućih rezultata. Njegova sposobnost učinkovitog vođenja tima, upravljanja resursima, komunikacije i rješavanja izazova ključna su za postizanje projektnih ciljeva.

Novosti
04 Prosinac 2023

PREDUJAM I PLANIRANJE LIKVIDNOSTI

Dana 4. prosinca 2023. godine, održana je edukacija u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva pod nazivom „Predujam i planiranje likvidnosti“. Edukaciji su nazočili i predstavnici ZUV HGP-a te su se tim putem imali priliku pomnije informirati o navedenoj temi što je uključivalo definiciju i funkciju predujma, osiguravanje ugovorom te sigurnost i rizik. S druge strane, kao bitni aspekti planiranja likvidnosti navedeni su ciljevi i elementi planiranja likvidnosti, analiza rizika, povezanost s poslovnim ciklusom, kratkoročno i dugoročno planiranje te prilagodljivost istog. Kombinacija efikasnog planiranja likvidnosti i pravilnog upravljanja predujmom pomaže poduzećima održavati stabilnost, prilagodljivost i sposobnost da odgovore na financijske izazove.

 

ZBOR UDRUGA VETERANA

HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi (ZUV HGP) je samostalna, slobodna i dragovoljna udruga osnovana 2011. godine radi zaštite i promicanja zajedničkih braniteljskih interesa i ciljeva. Zbor djeluje na području Grada Zagreba, kao i na području Republike Hrvatske, a organiziran je kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.


 
Statut udruge:Statut ZBORA
 
 
Izvješća ZUV HGP. Izvješća ZUV HGP .
 

ČLANICE ZBORA

CILJEVI UDRUGE

Oživotvorenje deklaracije o Domovinskom ratu, zaštita digniteta i vrijednosti Domovinskog rata kao temelja moderne hrvatske države

Zajedno s nadležnim državnim institucijama inzistirati na dostojnom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja te drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Kao moralna snaga društva voditi računa o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske u smislu zaštite neovisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta te izgradnje pravednog društva

Puna društvena reintegracija članova Zbora kroz uključivanje u tijela državne vlasti i uprave te druge društvene institucije (Sabor, ministarstva, županije, gradove, općine, upravne i nadzorne odbore te kulturne i sportske institucije).

 
 

Kontakti udruge ZUVHGP

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Siniša Troha Predsjednik udruge +385 98 931 5959
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dominik Đuratec Administrativni tajnik +385 99 292 1960
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Milan Genda Tajnik ZUV HGP +385 98 977 1625
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RAZVOJNA SURADNJA

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje sa Nacionalnom Zakladom.

ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

Avenija Dubrava 220, Zagreb
 OIB: 51400119853
IBAN: HR8924020061100598838
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.