NOVOSTI, JAVNI POZIVI, NATJEČAJI

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi raspisuje

 

                                                                      JAVNI NATJEČAJ
                       za zasnivanje radnog odnosa  na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca


Radno mjesto:
Koordinator izrade smjernica na projektu Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost

Vrsta zaposlenja: pola radnog vremena, dopunski rad kod drugog poslodavca
 

Trajanje natječaja: 01.09.2021. do 15.09.2021.

Početak zasnivanja radnog odnosa: 01.10.2021.

Opis poslova:

Sudjelovanje na strukturiranim dijalozima koji se provode u sklopu projekta te izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, koordinacija i suradnja na svim istraživanjima, priprema materijala, izrada 6 strateških planova (smjernica) i mentoriranje organizacija civilnog društva.

Opći uvjeti:
- punoljetnost;
- hrvatsko državljanstvo;
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima;

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- fakultet, magisterij, doktorat;
- minimalno 5 godina radnog iskustava od toga minimalno 1 godina radnog iskustva na poslovima u organizacijama civilnog društva;
- obavezno iskustvo rada na znanstvenim projektima;

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica, ili drugi
odgovarajući dokument),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci);
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj i njegova/njena prijava neće biti razmatrana.

Podnositelji/ce nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Pismene prijave podnose se:

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi

Avenija Dubrava 220, 10000 Zagreb

RAZVOJNA SURADNJA

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje sa Nacionalnom Zakladom.

ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

Avenija Dubrava 220, Zagreb
 OIB: 51400119853
IBAN: HR8924020061100598838
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.