ZUVHGP IZVJEŠĆE O RADU

 

IZVJEŠĆE O RADU

ZBORA UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

za 2018. godinu

 

 1. PROJEKTI (završeni) :

 

 1.1.  Međunarodna suradnja veteranskih udruga u svrhu promicanja vrijednosti

 Domovinskog rata ( 2017./2018.)

Projekt je započeo u srpnju 2015. godine,  financiran je iz bespovratnih sredstva dobivenih putem javnog natječaja Ministarstva branitelja. Treća godina provedbe završila je u srpnju 2018. godine. Glavni rezultat  projekta je održavanje suradnje  veteranskih udruga: s jedne strane hrvatske braniteljske udruge ZUV HGP i Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata, a s druge strane bosanskohercegovačke i slovenske veteranske udruge. Budući da sve uključene udruge rade s veteranima, imaju slične ciljeve, vrijednosti i područja djelatnosti, uspostavljanjem suradnje između njih stvara se mreža veteranskih udruga koje  će u budućnosti moći zajedničkim snagama prijavljivati i provoditi projekte iz fondova Europske unije. Također kroz projekt Međunarodna suradnja veteranskih udruga i promicanje vrijednosti Domovinskog rata, šira javnost informirana je o zajedničkom djelovanju braniteljskih udruga u Hrvatskoj, veteranskih udruga u inozemstvu i Ministarstva branitelja s ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata i njegovih sudionika. Pored hrvatske javnosti, stanovnici Slovenije i BIH upoznati su s radom i djelovanjem ZUV HGP-a, partnerskih organizacija i Ministarstva branitelja što im je omogućilo da upoznaju snage i prednosti braniteljske populacije i time izađu izvan društvene i medijski kreirane slike o braniteljima kao o kategoriji ljudi s univerzalnim, često negativno prikazanim osobinama.

 

 

1.2. Dotisak  knjige o psihosocijalnim čimbenicima koji utječu na osnaživanje i podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja

Nastavak na projekt Publikacija knjige o psihosocijalnim čimbenicima koji utječu na osnaživanje i podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja, u kojoj su analizirani i objašnjeni rezultati istraživanja o psihosocijalnim čimbenicima koji utječu na podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja, a koje je provedeno u sklopu natječaja Ministarstva hrvatskih branitelja 2013. godine. Knjiga je nastala u koautorstvu tri psihologa: Sandre Šućurović, Igora Mikloušića i Martine Knežević, a predstavlja suradnju između Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Udruge specijalne policije te Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi. U knjizi je znanstvenim metodama proučen način na koji su ratna iskustva utjecala na odnose branitelja s obitelji, prijateljima i suborcima te kako branitelji mogu doprinijeti kvalitetnijem razvoju hrvatskoga društva.  S obzirom na veliku zainteresiranost za knjigu „ Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja – individualna i društvena perspektiva“  te na potrebu distribucije edukativnog materijala diljem RH, donešena je odluka o potrebi dotiska iste. Ova knjiga poslužila je kao temelj  pri nadogradnji sustava potpore braniteljima i podizanje njihove kvalitete življenja na osnovu psihosocijalnih čimbenika analiziranih u istraživanju. Tokom ove godine knjiga je predstavljena  u Varaždinu, Slavonskom Brodu i Bjelovaru. Također, knjiga nam je poslužila prilikom izrade programa koji su prijavljeni na ovogodišnje natječaje Ministarstva hrvatskih branitelja i grada Zagreba.

 

 1. PROJEKTI (2018,/2019.)

 2.1.  Obustavi tišinu

Predviđeno trajanje provedbe : 1. srpanj 2018. – 1. srpanj 2019.

Dugogodišnjim radom s vlastitim članstvom, članstvom partnerskih i suradničkih braniteljskih udruga postali smo duboko svijesni psihosocijalnih problema s kojima se branitelji bore. Znanstvenim radom ( projektom kojeg je provodila naša članica Sandra Šućurović u suradnji sa Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar), dokazano je da postoji  velika potreba za pomoći braniteljima u suočavanju s posljedicama traume te ovladavanjem komunikacijama i emocijama. Partneri na ovom projektu su Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata RH i Udruga Rast, brojnost uključenih u program varira, a poziv na uključenje je stalno otvoren i slobodan.

Ciljevi jesu kroz grupne i individualne terapije postići sljedeće mjerljive rezultate : stjecanje sposobnosti osvješćivanja problema, stjecanje sposobnosti suočavanja s problemom, učenje upravljanja emocijama i raspoloženjem, potizanje komunikacije s ljudima koji ih okružuju, obnavljanje osjećaja zajedništva i obnovljenih odnosa, bolja kvaliteta života.

 

2.2. Hrvatska garda – zbirka osobnih predmeta

Predviđeno trajanje provedbe : 1. srpanj 2018. – 1. srpanj 2019.

U jeku aktualnih diskusija uočili smo da javnost i dalje ima iskrivljenu sliku o značaju Domovinskog rata i ulozi postrojbi i branitelja u stvaranju Republike Hrvatske, stoga smo osmislili projekt  personalizirane izložbe osobnih predmeta pripadnika gardijskih brigada ( članova ZUV HGP-a) i odlučili s tavana, iz podruma i garaža, ormara i kutija izvući predmete pripadnika gardijskih postrojbi koje čuvaju od povratka iz Domovinskog rata i u javnosti pokušati kreirati dijalog s kojim bi doveli do razumijevanja stvarnih vrijednosti Domovinskog rata i njihovih sudionika.

Posjećenost izložbe koja je planirana u travnju 2018. godine , te sama uključenost članova gardijskih postrojbi u organizaciji, postavljanju i provedbi uzeti će se kao jedan od mjerljivih rezultata pri vršenju evaluacije projekta.

2.3.  Hrvatski branitelji – individulana i društvena perspektiva

Predviđeno trajanje provedbe :

 

 

 1. PRIJAVA PROJEKTA SUFINANCIRANIH OD STRANE EU FONDOVA

3.1. ZUV HGP partner je na projektnoj prijavi „ Razvoj programa cijeloživotnog učenja u području prehrambene tehnologije. biotehnologije i nutricionizma primjenom HKO-a

Planirano trajanje projekta : studeni 2018. – listopad 2021. (36 mjeseci)

Sažetak projekta : U okviru projekta, Prehrambeno- biotehnološki fakultet iz Zagreba s partnerima, Prehrambeno – tehnološkim fakultetom iz Osijeka i Hrvatskom gospodarskom komorom, razviti će 5 visokoškolskih programa cijeloživotnog učenja ( CŽU) primjenom metodologije Hrvatskog kvalifikacijskog okvira ( HKO).  U području prehrambene tehnologije i biotehnologije razviti će se programi Razvojni prehrambeni tehnolog, Razvojni biotehnolog i Stručnjak za zbrinjavanje i konverziju otpadne biomase, a u području nutricionizma Nutricionistički savijetnik u farmakoterapiji i Nutricionistički savjetnik za osobe smanjene pokretljivosti. Projekt će doprinjeti ostvarivanju ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH usklađivanjem obrazovne ponude s potrebama tržišta rada, poticanjem profesionalnog razvoja pojedinca kroz uključivanje u programe formalnog obrazovanja u svim životnim razdobljima te uspostavom procesa i sustava priznavanja prethodno stečenih znanja i vještina.

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi partner je na projektnoj prijavi Prehrambeno- biotehnološkog fakulteta u Zagrebu. Smatramo kako će projekt rezultirati unaprijeđenjem kvalitete visokog obrazovanja u navedenom području, koje je od izuzetnog značaja za zdravstveno stanje građana Republike Hrvatske.

Nastavno, hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata s obzirom na životnu dob i posljedice ratnih stradavanja, suočeni su s brojnim zdravstvenim poteškoćama, stoga vjerujemo kako će provedba stručne prakse u udrugama iz Domovinskog rata, koja je planirana u sklopu Projekta , osim polaznicima stručne prakse, znatnu korist donjeti i članovima udruga, budući da predviđa nutricionističko savjetovanje članova udruga, a koje može pozitivno utjecati na njihove prehrambene navike te time i na sveopće zdravstveno stanje.

Projekt je dobio i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja , koje je u okviru svoje nadležnosti, spremno pružiti podršku u provedbi Projekta, u vidu koordinacije s udrugama iz Domovinskog rata te dostave statističkih podataka neophodnih za njegovu provedbu.

 

3.2. ZUV HGP prijavitelj je projekta „ Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života hrvatskih branitelja „

Planirano trajanje projekta : ožujak 2019. – ožujak 2021. ( 36 mjeseci)

ZUV HGP-u ovo je prva prijava na natječaj iz EU fondova, u ulozi nositelja. Projekt je prijevljen u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga  UP.04.2.1.06. „ Tematske mreže za društveno ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprijeđivanja uvjeta rada „. U Okrviru cjelokupnog natječaja obuhvaćena su 24. tematska poziva, područje na koje smo aplicirali odnosi se na stavku 15. Poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

U sklopu Komponente 1, tematskog područja 15, ZUV HGP s partnerima ( Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH, Zajednica udruga hrvatskih branitelja lječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske, Zajedniča društva turističkih vodiča Hrvatske, Zajednica županijskih zajednica, uduga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske, Udruga ratnih veterana 84. gardijske bojne „ Termiti“ Zadar, Udruga veterana zagrebačkih branitelja Vukovara, Udruga branitelja Domovinskog rata INA – NAFTAPLIN „Kvin“, Udruga specijalne jedinice policije „ Roda“, Udruga veterana 5. gardijske brigade „ Sokolovi“, Udruga Rast, Udruga veterana 4. gardijske brigade, Zajednica udruga postrojbi ZNG RH i HV, Udruga 108. brigade ZNG RH, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište u Zadru, Hrvatsko katoličko sveučilište) planira provesti projekt u svrhu poboljšanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Ciljana skupina ( branitelji) prijavom ostvaruje izravnu korist – mogućnost sudjelovanja u kreiranju smjernica za unaprijeđenje zakonskih odredbi kojima se reguliraju njihova prava. Projekt započinje potpisivanjem Sporazuma o pristupanju tematskoj mreži (TM), nakon čega će se članovi uključiti u provedbu ispitivanja javnog mijenja i ispitivanja potreba društva, ispunjavanjem anketa i okupljanjem volontera. Teme ovih ispitivanja unaprijed su određene kroz prethodne konzultacije prijavitelja s relevantnim stručnjacima, a provoditi će se na adekvatnom broju uzoraka : 1) javno mijenje o braniteljima i slika kreirana u medijima, 2) zdravstvena skrb za branitelje 3) radna aktivnost branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo 4) ratni turizam 5) psihosocijalni status obitelji branitelja 6) komunikacija branitelja s donositeljima odluka. Dobiveni podaci obraditi će se statističkim analizama u sklopu stručnih i znanstvenih istraživanja koja će rezultirati egzaktnim pokazateljima i zaključcima za temelj pri izradi smjernica u razvoju javnih politika. Izrađene smjernice biti će predstavljene donositeljima odluka na tijekom šest strukturiranih dijaloga na kojima će sudjelovati voditelj projekta, članovi ciljanje skupine iz tematske mreže, predstavnici neprofitnog i profitnog sektora, socijalni partneri, jedinice lokalne / regionalne samouprave, članovi znanstvene zajednice, predstavnici resornih ministarstva, agencija i ustanova.

Ukupna evaluacija učinka predloženih smjernica bit će predstavljena u izvješću na završnoj nacionalnoj konferenciji u Zagrebu koja će okupiti ciljanu skupinu, projektne partnere, nove članove tematske mreže te sve dionike procesa strukturiranog dijaloga , kako bi zajednički ( kroz okrugli stol i panel diskusiju) ocijenili uspješnost projekta i napravili smjernice za budućnost. Rezultati će biti uspoređeni s novim Zakonom o hrvatskim braniteljima te predstavljeni javnosti.

Projektni prijedlog podržan je od strane : Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarsva unutarnjih poslova, Mistarstva zdavstva, grada Zagreba, grada Varaždina, grada Splita, grada Zadra, grada Vinkovaca, grada Gospića i Ličko – senjske županije, grada Bjelovara, HZZ-o Varaždin i Gradske knjižnice i čitaonice Metel Ožegović Varaždin  ( s obzirom da će se tamo održati strukturirani dijalog vezan uz tematiku društvenog poduzetništva), te Hrvatskog nogometnog saveza u svrhu jačanja kohezije u društvu.

 

 1. RAZVOJNA SURADNJA U PODRUČJU CENTARA ZNANJA ZA DRUŠTVENI RAZVOJ U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi do 2017. godine koristio je Institucionalnu podršku udrugama iz Domovinskog rata. Nakon isteka treće godine provedbe, ušli smo u prijelazno razdoblje za razvojnu suradnju u području Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2017. godine. U razvojnu suradnju u području centara znanja za društveni razvoj Nacionalna zaklada uključuje organizacije civilnoga društva s kojima je surađivala i/ili pružala im financijsku podršku tijekom protekloga jednog ili dva četverogodišnja razdoblja djelovanja Nacionalne zaklade, a koje su kroz razne oblike vrednovanja dokazale kvalitetu i profiliranost svog djelovanja kroz institucionalni, organizacijski i programski razvoj, visoku razinu umreženosti u svom području djelovanja i/ili uključivanja volontera i građana/građanki u svoje djelovanje, stručnost kroz provedena istraživanja te kvalitetne modele prijenosa znanja u Republici Hrvatskoj i kroz međunarodnu razvojnu pomoć. Nacionalna zaklada može ovaj oblik podrške u prvom razdoblju provoditi i kroz pilot-programe s manjim brojem uključenih organizacija kako bi kvalitetno pripremila daljnje provođenje razvojne suradnje u ovom području.

 1. centar znanja obuhvaća sljedeće udruge :
 2. Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH
 3. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Republike Hrvatske
 4. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske
 5. Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske
 6. Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvarskih branitelja
 7. Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata

7.Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

 1. Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske
 2. Udruga veterana 4. gardijske brigade
 3. Udruga branitelja Domovinskog rata INA NAFTAPLIN „KVIN“
 4. Udruga branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata
 5. Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi
 6. Udruga Bojna Frankopan
 7. Hrvatski časnički zbor – Zajednica udruga
 8. Udruga veterana 5. gardijske brigade „ Sokolovi“

Centri znanja za društveni razvoj djeluju kao svojevrsne think-do-tank ( neprofitne organizacije koje putem istraživačkog rada, organizacijom okruglih stolova, publikacijskih djelovanja pokušavaju biti stvaratelj novih ideja i političkih razvitaka)  , stoga je  nužno provoditi sljedeće aktivnosti :

 • istraživanja i analize javnih politika iz područja djelovanja,
 • prijenos specifičnih znanja u Republici Hrvatskoj i u zemljama jugoistočne Europe,
 • razvoj društvenih potencijala
 • zagovaranja pozitivnih društvenih promjena

 

ZUV HGP djeluje kao korektiv nadležnima u sklopu socijalne politike. Prilikom izrade projektne dokumentacije za prijavu na natječaj Tematske mreže za društveno ekonomski razvoj utvrdili smo područja koja treba detaljno istražiti te na temelju statističkih podataka izraditi smjernice kojima se može utjecati na javne politike u svrhu postizanja što veće učinkovitosti pri rješavanju problema s kojima se susreće braniteljska polulacija, te raditi na poboljšanju „ društvene klime“ u cijelokupnom društvu.

Po pitanju prijenosa specifičnih znanja, te razvoju društvenih potencijala tokom 2018. godine, zajedno s Udrugom specijalne policije iz Domovinskog rata RH organizirali smo i proveli sljedeće radionice :

09.01. 2018. Efikasno upravljanje vremenom

24.04. 2018. Administrativno poslovanje udruge

29.06. 2018. Upravljanje konfliktima i asertivnost

24.09.2018. Upravljanje projektima i projektnim aktivnostima – EU projekti

22.11.2018. Timski duh u poslovnom okruženju

Također, 9. centar znanja 5. studenog 2018. godine u Domu specijalne policije iz Domovinskog rata RH održao je zajedničku konferenciju na kojoj je prezentiran rad stradalničkih i braniteljskih udruga tokom 2018. godine. , odnosno iskorak istih u civilnom društvu.

Sve aktivnosti biti će objavljene u ZUV HGP-ovom katalogu znanja.

 

 1. POŠTANSKE MARKE SERIJA „ DOMOVINSKI RAT“

 

Kako nebi došlo do „ inflacije“ vrijednosti izdanja, ali i iz tehničkih razloga, u jednoj godini nije moguće otisnuti veliki broj izdanja, stoga je dogovorena dinamika :

 

 1. godina - 1. gardijska brigada „ Tigrovi“ ( promocija 3. studenog , u povodu 28. obljetnice osnutka 1. gardijske brigade )

 

 1. godina - u ožujku će biti otisnute poštanske marke 1. Hrvatskog gardijskog zdruga, 2. gardijske brigade „ Gromovi“, 3. gardijke brigade „ Kune“ i 4. gardijske brigade „ Pauci „.

Promocije će biti individulane i vezane uz proslavu osnutka postrojbe. Svaka će postrojba imati i prigodni pečat.

 

 1. – 5. i 9. GBR, te 84. gardijska bojna ( postupak isti)

 

Na dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja 2020. bit će promoviran zajednički album sa svim otisnutim markama, uključujuči prije tiskanu 7. GBR i specijalnu policiju.


 

 1. OBLJETNICE

 

Predstavnici ZUV HGP-a obilježavanjem obljetnica ratnih događanja doprinose očuvanju uspomene na najvažnije događaje iz Domovinskog rata kao ključnog događaja u hrvatskoj povijesti.

 

 

 1. 02.2018. - Obilježavanje 25. obljetnice VRO „Maslenica“
 2. 02.2018. – Obilježavanje 24. godišnjice osnutka 1 HGZ
 3. 04.2018. – 24. godišnjica osnutka 84. gardijske bojne „Termiti“
 4. 04.2018. – 27. godišnjica osnutka 4 gardijske brigade „Pauci“
 5. 04.2018. – 27. godišnjica osnutka 3 gardijske brigade „Kune“
 6. 05.2018. – Obilježavanje 23. obljetnice VRO „BLJESAK“
 7. 05.2018. – Komemoracijsko vjersko hodočašće u Bleiburgu
 8. 05.2018. – 27. obljetnica osnutka 2. gardijske brigade „Gromovi“
 9. 07.2018. – Regionalno vojno, policijsko i braniteljsko hodočašće u Gospi Sinjskoj
 10. 06.2018. – Obilježavanje 26. obljetnice osnutka postrojbe HVO-a „Ante Bruno Bušić“
 11. 09.2018. - Obilježavanje 25. obljetnice VRO „Medački džep“  
 12. 10.2018. – 26. godišnjica osnutka 5. gardijske brigade „Sokolovi“
 13. 10.2018. – 26. godišnjica osnutka 9. gardijske brigade „Vukovi“
 14. 11.2018. – 28. godišnjica osnutka 1. gardijske brigade „Tigrovi
 15. 11.2018. – 26. obljetnica žrtve grada Vukovara
 16. 12.2018. – polaganje vijenaca povodom 19. godišnjice smrti predsjednika Tuđmana
 17. 12.2018. – 26. obljetnica osnivanja 7. gardijske brigade „Puma“

 

 

 1. ODNOSI S JAVNOŠĆU

 

Redovitim slanjem priopćenja i objava u medije ZUV HGP

U svojim intervjuima, radijskim i  televizijskim nastupima predsjednik Miljenko Kolobarić, kao i podpredsjednici udruge izričito i nedvojbeno su  naglašavali  da je Domovinski rat obrambeni rat te da su hrvatski branitelji i hrvatski narod branili svoju domovinu, dok su s druge strane JNA i paravojne postrojbe vršile agresorski, napadački i pljačkaški rat. Domovinski rat je temelj Hrvatske države i  napadima na Domovinski rat napada se Hrvatska država.

 

Konferencije za medije i Okrugli stolovi na kojima su sudjelovali naši predstavnici

 

 1. 03.2018. – Konferencija za medije, osvrt na aktualne teme braniteljske populacije (Potpisivanje Istanbulske konvencije, Zaključak Vijeća za suočavanje s prošlošću i Osvrt na preporuku Europske komisije s braniteljskim mirovinama)
 2. 04.2018. – Okrugli stol na temu: Reforma obrazovanja – kurikul povijesti s osvrtom na Domovinski rat
 3. 04.2018. – 3. Međunarodna sigurnosna konferencija – Hrvatska nacionalna sigurnost i vanjska i sigurnosna politika EU
 4. 05.2018. – konferencija – Hrvatski branitelji i poduzetništvo (u Metkoviću)
 5. 05.2018. – prezentacija PPV i MO Damira Krstičevića
 6. 09.2018. – konferencija – Izvanredna konferencija ZUV HGP-a i USPD RH na temu: aktualna zbivanja po pitanju ratnih zločina na području grada Vukovara i RH i nepoštivanje Deklaracije o Domovinskom ratu – Milorad Pupovac

RAZVOJNA SURADNJA

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje sa Nacionalnom Zakladom.

ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

Avenija Dubrava 220, Zagreb
 OIB: 51400119853
IBAN: HR8924020061100598838
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.