BAZA ZNANJA

Provedeno istraživanje o znanstvenom stanju branitelja

U sklopu projekta "Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost" završeno kvantitativno i kvalitativno istraživanje o zdravstvenom stanju branitelja kao i statistička obrada podataka.

Istraživane su tegobe ispitanika vezane uz posttraumatski poremećaj, njihove prehrambene navike, religijske potrebe, životno zadovoljstvo i sl. Radionica na temu zdravstvenog stanja branitelja održat će se 07. prosinca 2021. od 18:00-20.00h u Županijskoj palači Varaždin.

Rezultati istraživanja - Zdrastveno stanje hrvatskih branitelja - .PPT

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

RANIJI PROJEKTI

Projekt se sastoji od publikacije knjige u kojoj će se analizirati i objasniti rezultati istraživanja o psihosocijalnim čimbenicima koji utječu na osnaživanje i podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja, a koje je provedeno u sklopu natječaja Ministarstva branitelja 2013. godine. Budući da se istraživanje sastojalo od tri dijela te je prikupljen veliki broj podataka, ZUV HGP kreće s publikacijom knjige u kojoj će se detaljno analizirati svi dobiveni rezultati, razraditi njihova moguća tumačenja sukladno teorijskim postavkama i metodološkim karakteristikama istraživanja te izvesti zaključci ključni za podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i njihovo psihosocijalno osnaživanje.

U knjizi će se na temelju rezultata dobivenih u istraživanju ZUV HGP-a proučiti način na koji su ratna iskustva utjecala na odnose branitelja s obitelji, prijateljima i suborcima te kako branitelji mogu doprinijeti kvalitetnijem razvoju hrvatskoga društva. Ratna iskustva i specifičnosti životne povijesti branitelja čine ih jedinstvenom grupom što dovodi do međusobnog udaljavanja braniteljske populacije od drugih društvenih skupina pojačavajući negativne posljedice već dovoljno stresnog procesa reintegracije u civilno društvo i resocijalizacije. Na temelju knjige moći će se razviti kompetentna podloga za razvoj sustava potpore braniteljima i podizanje njihove kvalitete življenja na temelju psihosocijalnih čimbenika analiziranih u istraživanju.

Izrada knjige odvijati će se u tri dijela. Prvi dio knjige bavi se socijalnom kognicijom branitelja koja podrazumijeva sposobnost pojedinca za prepoznavanje uzroka vlastitog ponašanja i ponašanja drugih, a ima glavnu ulogu u unapređenju međusobnog razumijevanja i interakcije. Kao rezultat steći će se uvid u način na koji subjektivna konstrukcija socijalne okoline branitelja utječe na pamćenje informacija, prosuđivanje, emocije i ponašanje što je osnovni preduvjet za pružanje pravovaljane psihosocijalne podrške u svrhu socijalnog uključivanja, poboljšanja pristupa zapošljavanju i sudjelovanju na tržištu rada te poticanje sudjelovanja u aktivnostima lokalnih zajednica.

U drugom dijelu knjige „Kohezija i grupni procesi kod branitelja“ opisat će se karakteristike odnosa među braniteljima. Budući da su prethodna istraživanja pokazala da veze između osoba koje su zajedno prolazile kroz ratna, a time često i traumatska iskustva, jedne od najdubljih veza koje pokazuju naše iznimne kapacitete za suosjećanje i nesebično pomaganje, ključno je na razumjeti procese stvaranja tih veza što će upravo biti omogućeno u drugom dijelu knjige. Kao rezultat stečen je uvid u prirodu i karakteristike grupnih procesa među braniteljima i definirani načini na koje se unutar bilo koje zajednice stvaraju i održavaju osjećaji povezanosti, zajedništva, međusobne podrške i odgovornosti jednih prema drugima, što je u središtu interesa suvremenih psiholoških studija ljudske suradnje.

U trećem dijelu knjige prikazat će se aktivnosti u braniteljskim udrugama u kojima bi branitelji željeli sudjelovati kako bi se prikazane spoznaje mogle iskoristiti za usmjeravanje rada braniteljskih udruga i izradu budućih natječaja za braniteljske udruge.

Završetak projekta predviđen je za lipanj 2016. godine. Knjiga će biti predstavljena široj javnosti i stavljena na raspolaganje svim potrebitim organizacijama i udrugama.

RAZVOJNA SURADNJA

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje sa Nacionalnom Zakladom.

ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

Avenija Dubrava 220, Zagreb
 OIB: 51400119853
IBAN: HR8924020061100598838
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.