NOVOSTI, JAVNI POZIVI, NATJEČAJI

IZVJEŠĆE O RADU ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI za 2023. godinu

 

 

 

FINANSIJSKO IZVJEŠĆE  ZA 2023. GODINU

 

 

 

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU ZBORA UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU ZBORA UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI za 2022. godinu

 

IZVJEŠĆE O RADU ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKOH GARDIJSKIH POSTROJBI za 2021. godinu

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN 2022

 

IZVJEŠĆE O RADU

ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKOH GARDIJSKIH POSTROJBI

za 2020. godinu

 

Zagreb, listopad 2020.

 

 1. Projekti

ZUV HGP je u 2020 g. unatoč COVID krizi uspješno nastavio sa višegodišnjim projektima i osim održavanja projekata u tijeku, nastavio je ulagati svoj trud u aktivaciji novih projekta.

Aktivni projekti pod vodstvom ZUV HGP :

 • Budimo zajedno
 • ZAjedno
 • Budi svoj
 • Priručnik za rad u braniteljskim udrugama- što, kako, zašto?
 • Kako smo promijenili tijek rata: operacija „Zima 94“
 • Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije- smjernice za budućnost
 • Razvojna suradnja u području centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj

 

Budimo zajedno

Trajanje projekta: 05. veljače 2020. - 05.veljače 2022.

Pružanjem usluga savjetovanja i psihosocijalne pomoći, pomoći u obavljanju svakodnevnih životnih djelatnosti i zdravstvene skrbi u domu korisnika doprinosimo sve većoj socijalnoj uključenosti i boljoj kvaliteti života ciljane populacije. Dugoročne posljedice koje je rat ostavio na tjelesno i psihičko zdravlje žrtava primarne i sekundarne viktimizacije zahtjeva posebno organiziran sustav skrbi, kao i danji razvoj predmetnog sustava. Krajnji cilj projekta je smanjenje pobola i smrtnosti i hrvatskih branitelja te unapređenje zdrave socijalizacije.

Projekt prati Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017. – 2020., relevantan je i zbog izravne veze sa Strateškim planom Ministarstva hrvatskih branitelja 2019. – 2021. točka 4. Razvoj strateških inicijativa za kvalitetu življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji (4.1. Razvoj projekta za podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji u programskom razdoblju 2014. – 2020.) te sa Strategijom zapošljavanja socijalno ugroženih skupina (4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju).

Za projekt su predana i u cijelosti odobrena 2 ZNS-a ( svaka 3 mjeseca) Na projektu imamo aktivnih 38 korisnika, i 10 zaposlenika (medicinska sestra, vozač, voditelj, administrator i 6 osobnih pomoćnika. Početkom studenog zaposliti će se jedan zaposlenik na radno mjesto osobnog pomoćnika, čime će u cijelosti biti ispunjena kvota zapošljavanja.

PRUŽANJE USLUGA PSIHOSOCIJALNE POMOĆI

Kroz individualni rad psihijatra uputili smo korisnike prema postojećim izvaninstitucionalnim i psihosocijalnim programima gdje su stekli sposobnost osvješćivanja problema, suočavanje s problemom, učenje vještina upravljanja emocijama i raspoloženjem, postizanje komunikacije s ljudima koji ih okružuju, obnavljanje osjećaja zajedništva i obnovljenih odnosa i bolje kvaliteta života.

PRUŽANJE USLUGA U KUĆI PRI OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Zapošljavanjem šest osobnih pomoćnika, sukladno realnim potrebama korisnika osiguran im je kvalitetniji i dostojanstveni život umjesto da su prisiljeni odreći se neovisnosti i prijeći u institucije. Osobni pomoćnici  obavljaju poslove u vidu sljedećih djelatnosti: pomoć u obavljanju kućanskih poslova, čišćenje stambenog prostora, održavanje osobne higijene, priprema obroka, odlazak u trgovinu ili ljekarnu

 

 PRUŽANJE USLUGA ZDRAVSTVENE SKRBI

Pored socijalnih i ekonomskih uvjeta, kvalitetu života osoba određuje i njihovo zdravstveno stanje. Pružanjem usluga zdravstvene skrbi u domu korisnika osiguran im je prilagođeni pristup potrebne pomoći i njege, te putem edukacija o važnosti zdrave prehrane i vježbi koje mogu samostalno izvoditi stvoren je dobar temelj za stvaranje novih zdravijih životnih navika.

Projekt je koncipiran na način da su aktivnosti raspoređene po potrebama svakoga korisnika, obilasci se vrše prema osobnim zahtjevima korisnika; manji broj korisnika se obilazi po potrebi, većina se obilazi konstantno, jednom tjedno i u okviru jednog radnog dana obave se sve navedene aktivnosti potrebne, da bi korisnik imao sve zadovoljene životne potrebe za funkcioniranje kroz tjedan.

Projekt je koncipiran u dva smjera, pomoć krajnjim korisnicima sa ciljem smanjenja pobola hrvatskih branitelja, te unapređenje zdrave socijalizacije. Drugi smjer aktivnosti je zapošljavanje raznih profila ljudi (dugotrajno nezaposleni, mlađi od 25 godina, te stariji od 54 godine, članovi braniteljskih stradalničkih obitelji), kako bi doprinijeli boljitku cjelokupnog društva.

Također, kroz 2020. godinu ZUV HGP je povećao vidljivost ovoga projekta , time da je objavio sve korisne informacije na mrežnim stranicama, i time omogućio lakši pristup informacijama o projektu  kako bi se potencijalni korisnici mogli uključiti u projekt i saznati sve potrebno vezano za isti.

Osim glavnih aktivnosti u 2020., davali smo pravnu pomoć u obliku savjetovanja vezana za prava na socijalnu skrb, prava na humanitarnu pomoć, palijativan skrb, prava na ortopedska i druga pomagala na teret HZZO- a,  status- umirovljena zaposlena vojna osoba

Projekt „Budimo zajedno“ trenutno je raširen na Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, dugoročni plan projekta je nastaviti projekt u vidu prijave na natječaje Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2021.-2027., kao i sredstvima lokalne uprave i regionalne samouprave namijenjen za sufinanciranje projekta civilnih udruga, sredstava resornih ministarstava, te ostvarenim donacijama od pravnih osoba i građana, dugoročno održati projekt.

 

ZAjedno

Trajanje projekta: 15.lipnja 2020.- 31. prosinca 2020.

Projekt je zaživio u jeku pandemije COVID 19 u kojemu se ZUV HGP uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja (sredstva dodijeljena Javnim pozivom za financiranje /sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji). U projektu surađujemo sa našim partnerima  Udrugom  veterana 7. gardijske brigade “PUMA“ i Hrvatskim Crvenim križem. S obzirom da su svi projekti stopirani, ZUV HGP je odlučila u tim kriznim vremenima pokrenuti društveno i socijalno najkorisniji projekt dostave paketa najpotrebitijim članovima našeg udruženja.  Cilj projekta je pripomoć u dobavi najosnovnijih životnih potrepština i podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji su u potrebi radi života u samačkim kućanstvima, obiteljima u potrebi radi loše materijalne situacije, starije životne dobi ili bolesti.

 

Ovim projektom započeli smo aktivno pripomagati našim članovima u vidu dostave 140 paketa hrane i higijenskih potrepština za 112 korisnika- hrvatskih branitelja,  neki korisnici su višekratno dobili pakete zbog svojeg socijalnog stanja. Cilj projekta je  stvaranje i pojačavanje  socijalne osjetljivosti društva za najpotrebitije pojedince u društvu. Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi putem ovog projekta u 2020. osigurava 140 paketa za  korisnike.

Projekt je bio prostorno disperziran na više županija unutar Hrvatske:

 • Varaždinska,
 • Međimurska,
 • Bjelovarsko-bilogorska,
 • Koprivničko-križevačka,
 • Virovitičko-podravska,
 • Krapinsko-zagorska
 • Zagrebačka županija
 • Grad Zagreb

 

Budi svoj

Trajanje projekta: 1. rujna 2019.- 31. prosinca. 2020.

Provedba projekta započela je 1. rujna 2019. godine , financiran je iz bespovratnih sredstava dobivenih putem javnih natječaja Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja“ od strane Ministarstva  hrvatskih branitelja.

Cilj projekta.:

Osim nositelja projekta ZUV HGP, u samome projektu od 2019., nastavno na 2020. godinu partnerske organizacije u projektu su: „Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata“ i udruga „Rast“ čijim se radom sa pripadnicima braniteljske populacije želi pomoći u otklanjanju problema u odnosima sa drugim osobama (užom obitelji, užim društvenim okruženjem, te širom društvenom zajednicom), putem programa psihosocijalnog osnaživanja kroz poboljšanje njihovih komunikacijskih vještina, rješavanju njihovih problema s drugima , te na jačanju njihovog samopoštovanja i samopouzdanja. Područje provedbe projekta je cjelokupno područje RH.

Kao i prethodne godine nastavili smo sa provođenjem programa osnažiavnja,  decentralizacijom provedbe radionica sa našim partnerskih organizacijama diljem zemlje. Radionice koje su se održale u 2019. godini su „Slobodno vrijeme- važnost fizičke aktivnosti (Vinkovci 3.i 4. listopad), „Kvaliteta međuljudskih socijalnih odnosa- kako se izražavati, rješavanje sukoba (Gospić, 10. rujan), nastavno na održane radionice; u 2020. godini održale su se edukacije: “Psihološko djelovanje stresa- kako se nositi s njim“ (Pakrac, 1. ožujak), „Kratki uvod u Europske fondove“ (Zagreb, 9.lipanj) sa svrhom informiranja braniteljske populacije o vrlo važnim EU fondovima, pomoću kojih mogu ostvariti financijska sredstva i potpore za ostvarivanje vlastitih poslovnih projekata i uključivanja u društvenu privredu.

 

Priručnik za rad u braniteljskim udrugama- što, kako, zašto?

Trajanje projekta: 1. rujna 2019.- 31. prosinca 2020.

Ovaj priručnik namijenjen je svim braniteljskim udrugama i sadrži usmjerenja za kvalitetan i temeljit rad, potičući sinergiju braniteljskih udruga na području cijele Republike Hrvatske, čime će pridonijeti jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i poboljšanju pristupa u komunikaciji s nadležnim institucijama. Cilj samoga projekta pojednostaviti pristup informacijama, dati upute vezane uz obavljanje svakodnevnih poslova, dati upute kako pospješiti postojeću sistematizaciju unutar udruga i time olakšati svakodnevnu djelatnost, navesti konkretne adrese i kontakte ustanova koje su u doticaju s braniteljskim udrugama prema zemljopisnom području na kojem one djeluju.

Priručnik je trenutačno u fazi završenog sadržaja , gdje je na samom priručniku radio stručni tim od 5 članova, koji su svojim relevantnim znanjem pridonijeli izradi svakog poglavlja priručnika.

 

Kako smo promijenili tijek rata: operacija „Zima 94“

Trajanje projekta: 1. kolovoza 2019.- 31. prosinca. 2020.

Cilj projekta je prijenos znanja istraživačkim aktivnostima i zagovaranjem javnih politika za utvrđivanje činjenica i očuvanje uspomene na operaciju „Zima 94“. Za ostvarivanje cilja projekta bilo je potrebno: studijsko putovanje, sat povijesti na najznačajnijim točkama područja operacije, dokumentiranje, publiciranje brošure- knjige. Analizom stručnih i znanstvenih radova utvrđen je nedostatak analize i obrade činjenica o operaciji „Zima 94“ Shodno tome aktivnosti koje su se odradile u 2019. godini su snimanje dokumentarnog filma: studijska snimanja obavljana su tijekom 10. i 11. mjeseca u Zagrebu i Splitu na autentičnim lokacijama Dinare (Maglaj, Troglav, Mali Bat, Veliki i Mali Sokolac), zatim Livanjskog Polja (od sela Rujani do sela Ninkovići) te sjeverne strane Livanjskog Polja (selo Čelebići, vrh Mužnice u predjelu Golije i Staretine). Dokumentarni film o oslobodilačkoj operaciji Hrvatske vojske Zima '94 premijerno je bio  prikazan dana 18.12.2019. u 21,00h na HRT 1. Nastavno na ovu aktivnost u 2020. godini  ZUV HGP je u prvoj polovici godine bio u fazi obrade prikupljenih materijala i pripreme materijala za brošuru- knjigu. Odrađuje se lektura i korektura prikupljenih materijala- napisanih i obrađenih od povjesničara Davora Marjana, a do kraja godine, prikupljaju se fotografije i zemljovidi, tako da se može u budućem periodu izvršiti grafička priprema i sav tisak knjige.

 

Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije- smjernice za budućnost

 

Trajanje projekta: Ukupno 36 mjeseci

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi zajedno s partnerima iz civilnog društva i znanstvene zajednice provodi projekt sa svrhom doprinosa kvaliteti življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Aktivnosti obuhvaćaju osnivanje tematske mreže, provedbu 6 znanstvenih istraživanja te izradu više znanstvenih i stručnih članka. Rezultati projekta bit će smjernice za razvoj javnih politika, koje će u sklopu strukturiranog dijaloga biti predstavljene nadležnim institucijama i analizirane u kontekstu društvenog utjecaja.

Teme ovih ispitivanja unaprijed su određene kroz prethodne konzultacije prijavitelja s relevantnim stručnjacima, a provodit će se na adekvatnom broju uzoraka:

1) javno mnijenje o braniteljima i slika kreirana u medijima

2) zdravstvena skrb za branitelje

3) radna aktivnost branitelja i uključenost u društveno

poduzetništvo

4) ratni turizam u RH

5) psihosocijalni status obitelji branitelja

6) komunikacija branitelja s donositeljima odluka

 

Projekt je odobren od nadležnog Ministarstva radamirovinskoga sustavaobitelji i socijalne politike, te smo trenutno u fazi čekanja na sami potpis ugovora. Planirani početak projekta je do kraja 2020. godine, ali sami početak ovisi o dobivenim sredstvima od nadležnog Ministarstva, te se sami početak može prolongirati do 2021. godine.

 

Razvojna suradnja u području centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj-

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi 2020. godine nastavio je suradnju sa „Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva“ u području Centara znanja za društveni razvoj u RH.  Time se osigurava unapređenje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata i ojačava njihova pozicija u društvu.

 1. centar znanja obuhvaća sljedeće udruge :
 1. Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH
 2. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Republike Hrvatske
 3. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske
 4. Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske
 5. Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvarskih branitelja
 6. Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata
 1. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata
 1. Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske
 2. Udruga veterana 4. gardijske brigade
 3. Udruga branitelja Domovinskog rata INA NAFTAPLIN „KVIN“
 4. Udruga branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata
 5. Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi
 6. Udruga Bojna Frankopan
 7. Hrvatski časnički zbor – Zajednica udruga
 8. Udruga veterana 5. gardijske brigade „ Sokolovi“

 

 1. Obljetnice

Sudjelovalo se na niz obilježavanja: državnih praznika i blagdana, važnijih datuma iz Domovinskog rata i obilježavanjima ustrojavanja naših članica i drugih postrojbi HV-a, te se sudjelovalo i na otvaranjima spomen obilježjima vezanih za Domovinski rat, a neke ćemo sada nabrojiti:

 1. godišnjica obilježavanja VRO „Maslenica“ 20.siječnja 2020.
 2. obljetnica pogibije Stožernog brigadira Damira Tomljanovića Gavrana 17.veljače 2020.
 3. obljetnica 1./2. ožujka 1991. 1. ožujka 2020.
 4. obljetnica početka oružanog otpora srpskom agresoru na glinskom području
 5. obljetnica početka Domovinskog rata u Pakracu 1. ožujka 2020.
 6. obljetnica vojno redarstvene operacije „Bljesak“ 1. svibnja 2020.
 7. obljetnica Memorijal dvanaest redarstvenika 2. svibnja 2020.
 8. obljetnica Obilježavanje dana HKOV-a i dan HV 28. svibnja 2020
 9. obljetnica vojno redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2020.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, predaje 21. korpusa i Dana Grada Gline 6. kolovoza 2020.

 1. obljetnica akcije „Brđani“ i odavanje počasti na spomenu „Slomljena golubica“ u Kostrićima 21.kolovoza 2020.

Obilježavanje VRO „Medački džep“ 9. rujna 2020

 1. obljetnica Vojne operacije “Una 95“ 18. rujna 2020.
 2. obljetnica progona hrvatskog stanovništva s područja Gline 30.rujna 2020.
 3. obljetnica obilježavanja stradanja nevinih civila u naselju Baćin (druga po veličini masovna grobnica iz Domovinskog rata) 21. listopad 2020.
 4. Odnosi sa javnošću

Redovitim slanjem priopćenja i objava za medije ZUV HGP nastavio je promicati pozitivnu sliku branitelja u javnosti i izvještavao o svom radu poštujući načelo transparentnosti rada udruga. U svojim intervjuima, radijskim i televizijskim nastupima predsjednik udruge Krešimir Maretić, kao i potpredsjednici udruge, izričito i nedvojbeno su naglašavali da je Domovinski rat obrambeni rat. ZUV HGP se oglašavao kroz priopćenja, zajedničke tiskovne konferencije sa partnerskim udrugama, te kroz davanje intervjua radijskim i televizijskim novinarima.

 

Konferencije za medije i okrugli stolovi na kojima su sudjelovali naši predstavnici

Zbog strogih mjera javnog okupljanja uzrokovanih pandemijom COVID 19, sva javna okupljanja su svedena na minimum, kako ne bi došlo do širenja zaraze. Shodno tome  brojna planirana javna okupljanja su odgođena ili prilagođena poštivanju mjera COVID 19.

 1. i 19. rujna 2020. konferencija o palijativnoj medicini „Ostani uz mene“ (Tomislav Sabljo, Anita Šantić)
 2. listopada 2020. Konferencija 9. centra znanja „Snažno u zajedništvu“ Zagreb (Ivana Klanac, Saša Gašljević)

 

RAZVOJNA SURADNJA

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje sa Nacionalnom Zakladom.

ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

Avenija Dubrava 220, Zagreb
 OIB: 51400119853
IBAN: HR8924020061100598838
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.